งานบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ หากคุณไม่บริการลูกค้าให้ดีให้น่าประทับใจ ลูกค้าก็จะไม่เลือกคุณอีกต่อไป

วิธีจำหน่ายสินค้าและบริการ คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้

January 12th, 2016 at 4:23pm

.

.

comments Comments Off    -
January 8th, 2016 at 4:16pm

.

.

comments Comments Off    -
June 10th, 2015 at 4:19pm

ขั้นตอนในการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่ควรทราบไว้

หนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าญี่ปุ่น
ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ ไม่ต้องขอวีซ่า แต่อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น สอบถามรายละเอียดและดูตัวอย่างเอกสารได้ที่สถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลญี่ปุ่น

การตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นมีขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จะอ่านบันทึกลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษ
2. พร้อมถ่ายรูปหน้าตรง
3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการพิจารณา และซักถามข้อมูลในกรณีชาวต่างชาติซึ่งไม่อยู่ตามเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบดังกล่างข้างต้น และหากปฏิเสธการ อ่านลายนิ้วมือพร้อมการถ่ายรูปแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเข้าประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้หลับประเทศ

ข้อยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
1. บุคคนที่ได้รบอนุญาตให้พานักถาวรเป็นกรณีพิเศษ
2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
3. บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการรับรองสถานภาพการพำนักในฐานะนักการทูตและข้าราชการ
4. บุคคบที่ได้รับการเชิญจากหน่วยงานราชการในประเทศญี่ปุ่น
5. บุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับบุคคลในข้อ (3) และ (4) ตามกฏระเบียบกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

เตรียมสัมภาระก่อนเดินทางออกจากสนามบินทั้งไทยและญี่ปุ่น
1. นำสัมภาระที่เป็นของเหลวใส่ในกระเป๋าใบใหญ่เพื่อ Loak ขี้นเครื่อง
2. ของเหลวที่อนุญาตให้ถื่อขึ้นเครื่อง ได้แก่ ยา นมสำหรับเด็กทารก ครีม หรืออื่นๆ ที่จำเป็นระหว่างการเดินทาง (ต้องบรรจุพลาสติก เตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ)
3. กรุณาถอดเสื้อคลุม และะอุปกรณ์อิเลคทรอนิก ทุกชนิด ใส่ถาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง

ข้อบังคับในการนำของเหลวขึ้นเครื่อง
1. นำของเหลวทั้งหมด เช่น น้ำหอม โลชั่น ครีมทาผิว เจลใส่ผม ยาสีฟัน ลิปกลอส สเปรย์ฯลฯ แพ็กลงในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่โหลดเข้าใต้ท้องเครื่องให้หมด ซึ่งทจะทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการผ่านการตรวจที่ด่าน
2. สำหรับบางคนที่มีความจำเป็นต้องการใช้ของเหลวบางอย่างบนเครื่อง โดยเฉพาะในการเดินทางไกล เช่น ยาน้ำ น้ำยาล้าง คอนแท็กเลนส์ เครื่องสำอาง รวมทั้งพิมเสนน้ำหรือยาหม่อง สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องนำของเหลวที่จะนำติดตัวไปด้วยทุกชิ้น (ไม่จำกัดจำนวน แต่ถุงต้องปิดสนิท) บรรจุลงในถุงพลาสติกใสที่ปากเป็นซิปล็อก (ต้องเป็นถุงซิปล็อกเท่านั้น)
3 สำหรับขวด กระปุก หรือหลอดทุกชิ้น จะต้องมีขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือ 3 ออนซ์ ยาสีฟันหลอดใหญ่ที่ม้วนพับจนเหลือต้นหลอดไม่อนุญาติให้นำขึ้นบนเครื่อง
4 สำหรับอาหารของเด็กและผู้ป่วยรวมทั้งยา ถ้าจำเป็นจะต้องนำของเหลวที่มีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร ติดตัวขึ้นเครื่อง ในบางกรณีจะมีการอนุโลมผ่อนผันให้ แต่จะต้องนำของไปแสดงที่ด่านตรวจก่อน และขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของทางด่านตรวจว่าจะอนุญาตหรือไม่
5 เมื่อผ่านด่านตรวจรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าเขตผู้โดยสารขาออก จะต้องนำถุงซิปล็อกใส่ของเหลวออกมาจากกระเป๋าถือ และแยกใส่ในถาดต่างหาก เพื่อผ่านการเอ็กซ์เรย์

Tags:
comments Comments Off    -
May 21st, 2015 at 4:50pm

ปัญหาชาวโรฮิงญาอพยพไปสู่ประเทศที่ 3

14308804131430880530l
ปัญหาชาวโรฮิงญากลายเป็นปัญหาในใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน ขนาดที่ว่าเลขาธิการสหประชาชาติต้องโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีของไทย รวมถึงก่อนหน้านี้ รมต.ต่างประเทศสหรัฐก็ต่อสายตรงถึง รมว.ต่างประเทศของไทยเช่นกัน ขณะที่ไทยยืนยันเป็นเพียงทางผ่านไปสู่ประเทศที่ 3 และช่วยเหลือชาวโรฮิงญาตามหลักมนุษยธรรมแล้ว ส่วนประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวโรฮิงญาต้องการเดินทางไปอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย ก็ปฏิเสธที่จะรับกลุ่มชาติพันธุ์นี้ไว้ ไม่ต้องพูดถึงการกลับสู่แผ่นดินเมียนมาร์ เพราะล่าสุดเมียนมาร์ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหา มนุษย์เรือชาวโรฮิงญาจึงอยู่ในสภาพกลับไม่ได้ ไปไม่ถึง ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเล

ชาวโรฮิงญา เป็นชนกลุ่มน้อย ส่วนมากอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ และบังกลาเทศ โดยไม่ได้รับการรับรองเป็นพลเมือง ไม่ได้รับสัญชาติจากทั้ง 2 ประเทศ อีกทั้งในเมียนมาร์ยังมีปัญหาการปะทะกับชาวพุทธ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของรัฐยะไข่ ขณะที่ชาวโรฮิงญานับถือศาสนาอิสลาม นี่คือเหตุผลของการหนีออกนอกประเทศ เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า โดยเชื่อว่าชาวโรฮิงญาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในบริเวณรัฐยะไข่ หรืออาระกัน มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยในอดีตบริเวณนี้เป็นถิ่นฐานของชาวมุสลิมอาหรับที่เดินทางค้าขายมาตั้งแต่โบราณ ขณะที่นักประวัติศาสตร์อีกส่วนหนึ่งระบุว่า ชาวโรฮิงญาคือผลผลิตของเจ้าอาณานิคมอังกฤษที่สร้างปัญหาทิ้งไว้ โดยนำชาวอินเดียจากจิตตะกองเข้ามาทำงานใช้แรงงานและช่วยรบกับพม่า จนลงหลักปักฐานเป็นที่มาของชาวโรฮิงญาในที่สุด

สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพม่าและชาวโรฮิงญาแตกแยกมากขึ้น ช่วงต้นสงคราม กองกำลังกู้ชาติของพม่าเลือกสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่น ขณะที่กองทัพอังกฤษในพม่าก็ได้กองหนุนจากคนอินเดียและโรฮิงญา ชาวพม่าต้องเผชิญกับความรุนแรงจากกองกำลังอังกฤษและพันธมิตร แต่เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้และถอยทัพ ก็ทิ้งให้ชาวอินเดียและชาวโรฮิงญาเผชิญหน้ากับความรุนแรงที่มาพร้อมกับกองทัพญี่ปุ่นและกองกำลังกู้ชาติของพม่า หลังการยึดอำนาจของนายพลเน วิน ในปี 1978 พร้อมกับการนำสังคมนิยมแบบพม่ามาใช้ มีการสร้างความรู้สึกชาตินิยมพม่าพุทธขึ้นมา นำไปสู่ความเกลียดชังกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างไปจากพม่า และกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างไปจากพม่ามากที่สุด คือ ชาวโรฮิงญา ที่มีลักษณะภายนอก ภาษา การแต่งกายใกล้เคียงกับผู้คนในบังกลาเทศมากกว่าพม่า อีกทั้งชาวพุทธในรัฐยะไข่ยังหวาดระแวงว่ามุสลิมโรฮิงญาจะเข้ามาเปลี่ยนชาวพุทธในท้องถิ่นให้หันไปนับถือศาสนาอิสลาม

Tags:
comments Comments Off    -
March 24th, 2015 at 2:45pm

ด่านตรวจคนเข้าเมือง เมื่อประสงค์เดินทางมาเกาหลีใต้

หนังสือเดินทาง/พาสปอตประเทศไทย เข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ 2ประเภท
* ตรวจลงตราเข้าเมือง90วัน(3เดือน)
* วีซ่า เข้าเมือง

เมื่อประสงค์เดินทางไปเกาหลีใต้ ถูกระงับการเดินทาง ถูกปฏิเสธเข้าเมือง เป็นรายวันวันละหลายท่าน ก่อนออกเดินทางควรศึกษาข้อมูลเตรียมรับมือด่านตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)เกาหลีใต้ เมื่อต้องการเดินทางเข้ามาเกาหลีใต้แบบท่องเที่ยว ตรวจลงตราเข้าเมือง90วัน(3เดือน) ควรเตรียมตัว เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

บุคลิก การแต่งตัว จัดว่า “สำคัญที่สุด” เพราะคือด่านแรกที่เจ้าหน้าที่ตม.จะมอง เสื้อผ้าหน้าผมเน้นให้ดู “สุภาพ” และ “เหมาะสม” ตามฤดูกาล รองเท้าก็ขอเป็นผ้าใบ หนัง หุ้มส้นอะไรก็ได้ตามสะดวก

นอกจาก ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เอกสารรับรองที่พัก เอกสารชี้แจง/บ่งชี้วัตถุประสงค์การมา และแบบฟอร์มเอกสารเข้าออกนอกประเทศใบตม.(Arrival Card)ไทย-เกาหลี เอกสารแสดงสัมภาระสิ่งของ(custom) เอกสารต่างๆ ควรเตรียมไปให้พร้อม ส่วนจะได้ใช้หรือไม่ ไปถึงก็จะรู้เอง เอกสารที่ว่าก็เช่น ใบแสดงสถานะและตัวตนของเรา การทำงานสำหรับพนักงาน สถานภาพนักเรียนนักศึกษา ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว หรือประกอบอาชีพอิสระ อาจจะเตรียมนามบัตรหรือเอกสารอะไรก็ได้ ที่จะบ่งบอกได้ว่าเราประกอบอาชีพอะไร นอกจากนี้ก็จะเป็นเอกสารการจองที่พักพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงตั๋วเครื่องบินขากลับ แผนการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษติดมือไว้ เผื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง ใครไม่ถนัดภาษาก็ยื่นให้ดูเลย ง่ายดี เงินสดควรเตรียมไปให้เหมาะสมกับจำนวนวันที่ไป หากใครมีบัตรกดเงินสดของสถาบันการเงินก็ควรพกไปด้วย เพราะเวลาถูกเรียกเข้าห้อง ตม.มักถามหา เพื่อยืนยันได้ว่าเรามีเงินมากพอที่จะมาเที่ยว

Tags:
comments Comments Off    -
 • Recent Posts

 • ข้อมูลสินค้าและบรีการดีๆ

  - เสื้อผ้าคนอ้วนใช่ว่าทุกคนจะใส่สวย ต่อให้แบบเสื้อผ้าคนอ้วนดูดีหรือสวยขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่เหมาะกับคนใส่ก็ไม่มีประโยชน์
  - เลือกใช้งานเว็บสำเร็จรูปที่มีระบบการใช้งานที่ง่ายอย่างร้านค้าออนไลน์ มาเป็นตัวช่วยทำให้การขายของออนไลน์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกับทาง Shopup ผู้ให้บริการเว็บสำเร็จรูปอันดับหนึ่งของประเทศไทย
  - เลือกการจดโดเมนให้กับการขายสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางโลกออนไลน์กับทาง NetdesignHost ที่มีระบบตรวจสอบโดเมนเนมให้ผู้ใช้สามารถเลือกจดโดเมนที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจสอบโดเมนเนมที่ต้องการได้ที่ http://www.netdesignhost.com/domain.aspx
  - ในการเลือกเสื้อผ้าคนอ้วนพยายามหาเทคนิคต่างๆในการเลือก ดูตามสื่อต่างๆหรือตามนิตสารต่างๆเพื่อจะได้เป็นแนวในการแต่งเสื้อผ้าคนอ้วนให้เข้าตนเอง
  - ชุดชั้นในเซ็กซี่นั้นเลือกให้เหมาะกับรูปร่างเพราะถ้าเลือกชุดชั้นในเซ็กซี่ได้เหมาะแล้วจะทำให้เราดูเซ็กซี่ขึ้นไปอีก
  - ยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเว็บทัวร์กระบี่ เราเป็นเว็บสื่อกลางให้บริการในโลกของออนไลน์ เรามีบริการโปรแกรมทัวร์กระบี่รายวัน ทั้งทัวร์กระบี่เต็มวัน และครึ่งวันมาให้ท่านเลือก
  - อัตราการหางาน ขอนแก่นนั้นถือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับการหางาน ขอนแก่นเมื่อก่อน
  - NetdesignHost ผู้ใช้บริการ Web Hosting ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่เสถียร และยังมีแพคเกจ Hosting ในรูปแบบต่างๆให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกความต้องการของการใช้งาน Web Hosting ให้กับเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ได้ตรงความต้องการมากที่สุด
  - กาวยางนั้นนิยมมาใช้ในงานอุตสาหกรรมไทยหลายอย่าง กาวยางนั้นได้ถูกทำมาจากยางพาราเป็นส่วนประกอบ
  - หากคุณมีความพยายามในการหางาน โคราชนั้นรับรองว่าคุณหางาน โคราชได้อย่างแน่นอน
  - ปัจจุบันเราให้บริการช่างกุญแจฝังชิพในรถยนต์ บริการทำดอกกุญแจอิมโมบิไลเซอร์ กุญแจรีโมทในรถยนต์ บริการเปลี่ยนกรอบกุญแจรีโมทในรถยนต์ เราคือศูนย์บริการช่างกุญแจรถยนต์ครบวงจร
  - ชุดคลุมท้องสไตล์ไหนที่เหมาะกับคุณแม่อย่างคุณเลือกชุดคลุมท้องที่เหมาะกับสไตล์ของคุณแม่
  - การจะเล่นกีต้าร์เป็นนั้นจะต้องรู้คอร์ดกีต้าร์เป็นอย่างดี และต้องจับคอร์ดกีต้าร์ถูกต้อง
  - การที่คิดจะซื้อขายบ้านนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จะต้องมีการวางแผนการซื้อบ้านอย่างดี รวมถึงการวางแผนทางการเงินด้วย
  - เทคโนโลยีระดับสูง thermage ในการยกกระชับผิวและริ้วรอย ให้แลดูอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติ thermage สามารถรักษาผิวหนังที่หย่อนคล้อยได้ทั้งบริเวณใบหน้าและลำตัว
  - การเลือกเครื่องคิดเลข casio แบรนด์คุณภาพที่คุณวางใจ มีให้เลือกหลากหลายรุ่น เครื่องคิดเลข casio ครบทุกความต้องการของคุณ
  สำหรับในหลักสูตรเรียนชงกาแฟนี้ครอบคลุมเครื่องดื่มประเภทกาแฟทั้งแบบร้อนและเย็น รายละเอียดการสอนเริ่มตั้งแต่ สอนการชงกาแฟทั้งร้อน-เย็น แยกเป็นเมนูย่อย
  - เราขอเสนอชุดแต่งงานด้วยการออกแบบที่มีคุณภาพและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเจ้าสาวแต่ละท่าน เป็นชุดแต่งงานที่สวมใส่แล้วเหมาะสมและสวยสง่าที่สุด
 • Categories